VELKOMMEN TIL SOLENS FORLAG!

Foto: Annie K. Grape Johansen

Solens Forlag er et lite, spirituelt forlag som ønsker å kunne tilby litteratur som både er oppvåkende og utviklende for leserene i denne tiden som er så spesiell. Vi har en tro på at hvis menneskene kan forstå sitt guddommelige potensiale, og sitt ansvar, vil flere og flere stå sammen for å samskape en ny verden basert på nestekjærlighet og sunne verdier.

For nok en gang i menneskenes historie kan det se ut som om samfunnsutviklingen har gått på bekostning av sunn, åndelig visdom fra tidenes morgen. Den enkeltes åndelige virkelighet har i stor grad gått tapt, noe som medvirker til stadig større grad av psykisk ubalanse og uro, sykdom, manglende glede, livslyst og kreativitet. Markedskreftene styrer oss og bidrar til at vi tar valg som på sikt ødelegger vår natur og vår særegenhet. 

Vår oppfordring er: VÅG Å VÆR DEN SOM TENKER ANNERLEDES!

Sammen kan vi gjøre mirakler og snu utviklingen! Vi må bare bli flere!

 • Kursserie rundt Pistis Maria bokserien; oppstart i Fredrikstad 29. september 2018

  Kursserie rundt Pistis Maria bokserien; oppstart i Fredrikstad 29. september 2018

  4 helger med kursmateriale fra hver av de 4 bøkene i bokserien og en reise (ikke obligatorisk) til Frankrike i april for å følge energisporene fra Maria Magdelena

  Livet på jorden trenger en annerledes form for deltagelse fra menneskene som innebærer at de må hele og realisere seg selv - ikke fordi vi som individer kan endre så mye, men fordi vi må modnes til å handle som en kollektiv intelligens.

  Les mer…
  20.08.2018 09.18

LANSERING AV NY BOK 7. SEPTEMBER 2018

 

Psykolog Hermod Nordby Hansens første bok 

 

Boken "Det som ingenting er utelukket fra. Samtaler om inderliggjøring" bringer oss inn i dialoger mellom en gammel munk og en ung novise i et kristent kloster. Novisen har funnet en mentor i den gamle munken, og de snakker om en rekke temaer som berører novisens forståelse av hva inderliggjøring er, og hvorfor religionene, og her kristendommen, har utviklet mange dogmer som kan oppfattes som hindringer istedet for verktøy for menneskets søken innover i seg selv - der de til slutt kan smelte sammen med Lyset - Guds Lys - og blir ett med det.

Når mennesket lever i ett med Lyset, vil det ha nådd det guddommelige målet der vi ER kjærlighet og bevisst medskaper.

 

NYHETER

Den norske oversettelsen av "A Course of Love"

Etter nærmere 15 års iherdig arbeid fra Størker Svendsen som har ledet arbeidet med oversettelsen av "A Course of Love", har den norske utgaven - "Et Kurs om Kjærlighet" - sett dagens lys. Boken er absolutt å anbefale. Det er en kanalisert bok, oppfølgeren til den kjente boken "A Course in Miracles", eller "Et Kurs i Mirakler" som den heter på norsk.

Bokens budbringer er Mester Jesus, akkurat som i den forrige boken. Men mottakeren er en annen, siden Dr. Helen Schucman var død på det tidspunktet den nye boken skulle dikteres. Den nye mottakeren er forfatteren Mari Perron.

Boken er et kurs for å gjenvekke menneskenes egen visdom om hvem vi egentlig er. Vi er en kjærlig væren, guddommelige, i ett med Gud. Vi er kjærlighet, vi er lys. Men menneskene har lenge oppfattet seg selv som én, adskilt fra Gud. Og samfunnet rundt oss, med alle religiøse retninger, ønsker at det skal være menneskenes sannhet. Dermed må gammelt trossystem og forståelse av egen identitet avlæres for å lære den virkelige sannheten om oss selv, den vi er når egoet legges vekk og vi skaper gjennom integrasjonen mellom sinn og hjerte - i helhjertethet. Først da skaper vi i ren kjærlighet. Det kalles Kristusbevissthet. Det kalles nærvær. Da ER vi.

På Nordens Lys AS i Fredrikstad arrangerer vi lesesirkler for boken. Hver første mandag i måneden kl. 10.30 - 13.00 og hver tredje mandag i måneden kl. 18.30 - 21.00 møtes vi for å lese og snakke om avtalte kapitler i boken. Den samme leseleksen for begge arrangementer slik at du kan velge om du kommer på dagen eller om kvelden.

FØLG også facebook-siden "Et Kurs om Kjærlighet". Her legges det ut sitater fra boken med jevne mellomrom.

 

NYHET FRA ANNE GJEITANGER
NYHET FRA HELGE HOGNESTAD
BARNEBOK

BESØK OSS PÅ FACEBOOK