Visdom til de få, Gud taler.

Jeanina Hegelund

  • Artnr: 9788293246107
  • Vekt, kg: 0,382

Beskrivelse av artikkelen

Jeanina Hegelund omtaler boken slik:

Boken, slik den foreligger, er en utgave av Hellige Vers i prosaform som er gitt meg fra Gud. Jeg har skrevet den i nattens stillhet når de elektromagnetiske frekvenser ligger på sitt laveste. Derfor har det vært lett for meg å ta inn Guds ord.

Det er en bok som går rett til hjertet til de få som forstår, og det er også hans tittel på boken. Gjennom sine råd i boken viser Gud oss vei i det nye som kommer i den nye tiden - den femte dimensjonen i menneskenes utvikling. Gud oppfordrer oss til å jobbe med vår egen utvikling slik at vi blir i stand til å lytte til vår sjel for på den måten kunne ta imot beskjeder om hva som er best for oss. Sjelen har i behold den avtale vi gjorde før vi inkarnerte oss - det vil si det arbeidsmål vi satte oss for inkarnasjonen.

Når du lærer å lytte til deg selv - ditt innerste - lever du i takt med sjelen. Bruk derfor boken som en arbeidsbok. Marker i innholdsfortegnelsen hva som gir deg gode følelser og hva som trigger deg. Noter også de versene som du ikke forstår i dag, for de vil du forstå når du har kommet lenger frem i ditt arbeid med deg selv.

Gud taler også om egenskapene han har gitt til menneskene og om chakrasystemets betydning i det livet som leves.

Versene eller sekvensene bør leses mange ganger, og derfor er boken delt opp slik at man lett kan finne frem til det man ønsker å lese igjen.

Boken gir meg meget å tenke på om livet som det er og den nye tiden vi så vidt er kommet inn i. Det er en fremtidsbok. Og jeg nyter å lese den.

Utdrag fra boken.