Tidens Gode Råd fra Jesus - i moderne form, 2. utg

Jeanina Hegelund

  • Artnr: 9788293246077
  • Vekt, kg: 0,35

Beskrivelse av artikkelen

Kosmos er hele tiden i endring. Menneskene også, selv om de ikke forstår det. Det er en naturlighet å være i bevegelse, for energi står aldri stille.

Vi har kommet inn i en ny tid, en ny epoke i vår åndelige utvikling, og vi kaller denne epoken den femte dimensjonen - kjærlighetsdimensjonen.

Menneskene vil etter hvert åpne sine hjerter og utleve sin nestekjærlighet til sine medmennesker og sin Moder Jord.

Det er et håp at denne boken skal hjelpe menneskene i denne tiden til å åpne opp for sin sjels bevissthet, for etter hvert som versene leses, vil sjelen uvergelig gi de nødvendige tilbakespill slik at stagnasjonen som hindrer din frihet, kan fjernes. Friheten til å leve ut din kjærlighetskraft.

Men du må lytte mens du leser, og handle deretter.

Les mer