Pistis Maria. Arven etter Maria Magdalena

  • Artnr: 9788293184720
  • Vekt, kg: 0,595

Beskrivelse av artikkelen

En kanalisert tekst fra Maria Magdalena som forteller om sitt liv og hvorfor hun står i menneskehetens tjeneste på en annen måte en den kristendommen tar høyde for. Maria Magdalena forteller detaljert om vandringene med Jesus, men også om hvilken større sammenheng arbeidet deres sto i.

Men Maria Magdalena formidler også et tydelig budskap til oss mennesker i dag - det er mye som ikke er gjort på vegne av det kvinnelige som skaperkraft, slik hun selv representerte en kvinne på Jesu tid som led ved ikke å komme til orde. Hun ønsker å formidle hva kvinnen og det kvinnelige fortsatt har til gode å fullføre til beste for menneskehetens utvikling.

Underveis inviteres leseren til å tenke over egne liv - i relasjon til naturen, det guddommelige og våre medmennesker.