Hjemme i din egen kropp. Runa Helmersen

  • Artnr: 9788282580724
  • Vekt, kg: 0

Beskrivelse av artikkelen

Kroppen har en fysisk, psykisk og åndelig dimensjon. Den er et hjem for tanker, følelser, minner og levd liv – et anker i tilværelsen.

Gjennom sanseapparatet vårt navigerer vi rundt i verden. Kroppens sanser registrerer hele tiden varme, kulde, synsinntrykk, lyder, lukter, bevegelser og berøring. Men kroppen reagerer også på vår indre dialog med oss selv og vår kommunikasjon med andre. Når vi utvikler oss selv og vår selvfølelse, er kroppen en unik og viktig medspiller.

Runa Helmersen er opptatt av å nyansere bildet av kroppen i en tid der en perfekt fasade ofte dyrkes. Gjennom begrepene fysisk og psykisk kroppsbevissthet, trer kroppen fram som et sted Å VÆRE og et sted der vi kan føle oss hjemme. Og gjennom beskrivelser av energikroppen og høyere bevissthetstilstander, illustreres måter å oppfatte den åndelige dimensjonen ved kroppen på.