Himmelens Budskap til menneskene, 2.utg.

Jeanina Hegelund

  • Artnr: 9788293246060
  • Vekt, kg: 0,278

Beskrivelse av artikkelen

 

Boken vil gi deg en unik informasjon og innsikt i Den Åndelige Lære. Den er en samling av artikler skrevet av Mestrene i Himmelriket i forbindelse med overgangen til den nye tiden, den femte dimensjonen i den åndelige utvikling. Artiklene er publisert i forskjellige utenlandske alternative tidsskrifter.

I den nye utgaven er det tilføyet ytterligere informasjon fra Himmelriket, og det er et ønske at boken skal bidra til at menneskene ser meningen med sine liv i denne tidsepoken hvor deres emosjonelle karakter gradvis endres fra å være opptatt av sitt ego til å bli mer sosial, omtenksom og kjærlig mot sine medmennesker. Menneskene oppfordres til i større grad å arbeide mer for sin sjelsutvikling, å finne kjernen i seg selv og å lytte til sin intuisjon. Den femte dimensjonen skal leves i kjærlighetens tegn, hvor samvær, samspill og sosialt ansvar blir viktige verdinormer. Og i all videre utvikling må man ta hensyn til Moder Jords frekvenser og omsorgsfullt verne om hennes tilstand.

Noen av Mestrene som bidrar med sine artikler er foruten Erkeengel El Morya, Mester Jesus, Mester Kuthumi, Mester Djwhal Khul og Mesteren Maitreya. Men ytterligere åtte Mestre deler sin kunnskap og erfaringer i denne boken.

Jeanina Hegelund har tegnet budskapene med sin penn men en nøyaktighet som kun en Mester kan gjøre, idet hun er en åpen kanal for Mestrenes budskap.

Les mer