Det som ingenting er utelukket fra

  • Artnr: 9788293246-176
  • Vekt, kg: 420

Beskrivelse av artikkelen

Boken inneholder små dialoger mellom en gammel munk og en ung novise i et kristen kloster. I sine mange dialoger snakker de om en rekke temaer som berører novisens forståelse av hva inderliggjøring er, og hvorfor religionene, og her kristendommen, har utviklet så mange dogmer som kan oppfattes som hindringer i stedet for verktøy for menneskets søken innover i seg selv - der de til slutt kan smelte sammen med Lyset - Guds Lys - og bli ett med det.

Når menneskene lever i ett med Lyset, vil det ha nådd det guddommelige målet der vi ER kjærlighet og bevisst medskaper.