Anne Gjeitangers nye bok "En reise til reinens rike"

Anne Gjeitangers nye bok "En reise til reinens rike"

Lanseres 7. juni kl. 18.30 hos Litteratur for alle i Sandefjord, og 10. juni kl. 18.30 hos Nordens Lys AS i Fredrikstad. Boken blir snart tilgjengelig for salg.

Frem til Anne Gjeitanger (Poiana Issopo) ble innbygger av det spirituelle økosamfunnnet Damanhur i det nordlige Italia, tilbrakte hun de fleste somrene på Indre Helgeland i Nordland fylke.

Denne boken beskriver en reise tilbake dit, men også møter med sjamaner og lesere i den samiske tradisjonen, med reindriftsutøvere i flere generasjoner og med naturånder både i nord og på Yxnøy ved Sandefjord - i et forsøk på å forstå reinens betydning i mange dimensjoner.

Boken forteller om Damanhurs prosjekt for å bidra til bevaringen av urfolkenes kunnskap og levesett, den diskuterer hva det kan bety å være sjaman i dag, og den inneholder også poetiske tekster tillagt den samiske noiadi´en Aki som beskriver sin måte å leve i naturen på i samspill med dyrene, plantene, elementene og guddommelige krefter.

 

 

14.05.2019 16.16